Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn
1 An Điền Phát
2 Phú Điền Residences
3 Mỹ Khê Angkora Park